Frister for regnskap

Fra kontrollpanelet ditt, så kan du bare velge MVA og deretter Legg til for å bli varslet om alle fristene for MVA. Dette er spesialregler, siden f.eks. 3. termin forfaller på annen tid enn andre. Derfor har vi laget det slik at du slipper tenke på dette og du vil bli varslet nøyaktig.

Merverdiavgift

Det er normalt 6 terminer per år, men man kan søke om å få færre. Dette er hovedregelen:

1. termin: 10.april (januar-februar)
2. termin: 10. juni (mars-april)
3. termin: 31. august (mai-juni)
4. termin: 10. oktober (juli-august)
5. termin: 10. desember (september-oktober)
6. termin: 10. februar (november-desember)

Innbetaling av arbeidsgiveravgift

1. termin: 15. mars
2. termin: 15. mai
3. termin: 15. juli
4. termin: 15. september
5. termin: 15. november
6. termin: 15. januar

A-melding

Skal leveres innen den 6. i hver måned, hele året. Også nullmelding skal leveres til Altinn.