Hvem er vi?

Tjenesten Minnmeg.no er levert, laget og driftet av Webspesialisten AS. Den ble laget ut fra et behov om å bli påminnet om rutinemessige frister på en enkel måte. Påminnelser fra kalender kan fort bli oversett/klikket bort og plutselig har man oversett oppgaven for lenge. Tjenesten har en form for eskalering, ved at det sendes ut en rekke e-poster og til slutt en SMS. På denne måten sikres oppmerksomheten. Den kan også varsle tredjepart, ikke bare brukeren som registrerer seg hos oss.

Ser du et behov for egen løsning eller tilpassninger som mange kan ha glede av? Da setter vi pris på om du tar kontakt.

Om utviklingen

Løsningen er utviklet i HTML5, PHP 7.1, med MariaDB-databasemotor i bakgrunnen. Dette skal sikre en meget rask og brukervennlig opplevelse. I all hovedsak er programmet kodet av oss selv, med unntak av en del gratis/åpen-kildekodekomponenter der vi har sett behovet. Grunnmodulen er et system vi har jobbet med i 3 år, som har forkortet utviklingstiden betydelig når først ideen til denne tjenesten kom.

Når vi først startet lage systemet, så tenkte vi at det ville være relativt enkel sak. Vi så at andre store aktører i utlandet tilbyr noe som lignet, men det var stort sett kun intervallbasert og krever mye oppsett, samtidig som de ikke var perfekte for norske forhold. Men vi så straks at selv såpass enkle ting som påminnelser kan være avansert når det skal lages brukervennlig og samtidig være fleksibelt nok både for enkelt-bedrifter/selvstendig næringsdrivende og regnskapsbyråer. Det har vært mange valg som måtte taes underveis. Systemet slik det er nå, er ikke begrenset til bare regnskapsbyråer – det er nyttig for alle som har frister. Det kan være årlig lageropptelling, renhold, HMS-arbeid og mange, mange andre rutiner som skal skje på bestemte datoer.

Kom i kontakt med oss

Ved spørsmål, send oss en forespørsel på support@minnmeg.no.

Webspesialisten AS
Fredrikke Qvams gate 19
0172 OSLO

Tlf: 21 91 81 45